×

News December 2023 products were just added into our online Store. See the complete list under this link.

Mr. Resin Primer - 180ml

This product is not available for purchase to your country.
Cat.No.: B517
DISCONTINUED


Nebezpečí
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Informace o nebezpečnosti a škodlivosti produktu viz Příbalový leták a Bezpečnostní list, které jsou volně ke stažení na našich stránkách.
Specification
productsSurfacers and primersapplicationsfinish
manufacturerGunze
Category:
Customer who bought this product also bought:
EH-101 1/72
EH-101 1/72 Cat.No.: SS287 Active
Color photo-etched accessories.
For kit: ITALERI
IN STOCK 5-10 pcs
6,95 US$
more Info
EH-101 1/72
EH-101 1/72 Cat.No.: CX030 Active
Masking sheet - die-cut adhesive shapes.
For kit: ITALERI
IN STOCK > 10 pcs
5,95 US$
more Info
Mr.Super Clear Gloss - 170ml
IN STOCK > 10 pcs
more Info
Gundam Marker (Liner Type) - gray
IN STOCK > 10 pcs
more Info
Mr.Color - FS34087 olive drab
Mr. Color - FS34087 olive drab Cat.No.: C304 Active
Solvent-Based Acrylic Paint.
IN STOCK > 10 pcs
more Info
Mr.Color Leveling Thinner - 110ml
IN STOCK > 10 pcs
more Info
Hobby color - RLM70 black green
Hobby color - RLM70 black green Cat.No.: H065 Active
Water-Based Acrylic Paint
IN STOCK > 10 pcs
more Info
Mr.Masking Sol Neo - 25ml
IN STOCK > 10 pcs
more Info
Hobby color - RLM04 yellow
Hobby color - RLM04 yellow Cat.No.: H413 Active
Water-Based Acrylic Paint
IN STOCK > 10 pcs
more Info
Hobby color - RLM74 dark gray
Hobby color - RLM74 dark gray Cat.No.: H068 Active
Water-Based Acrylic Paint
IN STOCK > 10 pcs
more Info
Write Product Review
You have to be logged in to write a review.
No review available for this item.
Top of page