×

News December 2023 products were just added into our online Store. See the complete list under this link.

Mr. Top Coat Semi-Gloss - 86ml

This product is not available for purchase to your country.
Cat.No.: B502
IN STOCK > 10 pcs
Active Active


Nebezpečí
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H302+H312+H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování.

 

Polomatný lak ve spreji.
Obsah balení 86ml.

Informace o nebezpečnosti a škodlivosti produktu viz Příbalový leták a Bezpečnostní list, které jsou volně ke stažení na našich stránkách.

Specification
productsClear paintssurfacesemi-gloss
applicationsfinishmanufacturerGunze
Category:
Customer who bought this product also bought:
Mr.Color - dark Green (2)
Mr. Color - dark Green (2) Cat.No.: C023 Active
Solvent-Based Acrylic Paint.
IN STOCK > 10 pcs
more Info
Spitfire exhaust stacks - fishtail 1/72
Spitfire exhaust stacks - fishtail 1/72 Cat.No.: 672110 Active
Brassin - resin & photo-etched accessories for scale plastic kits.
For kit: EDUARD
IN STOCK > 10 pcs
4,95 US$
more Info
Hobby color - copper
Hobby color - copper Cat.No.: H010 Active
Water-Based Acrylic Paint
IN STOCK > 10 pcs
more Info
Mr.Aqueous Hobby Color Thinner - 110ml
IN STOCK > 10 pcs
more Info
Mr.Color Thinner - 250ml
IN STOCK > 10 pcs
more Info
Mr.Base White 1000 - 40ml
IN STOCK > 10 pcs
more Info
Mr.Surfacer 500 - 40ml
Mr. Surfacer 500 - 40ml Cat.No.: SF285 Active
IN STOCK > 10 pcs
more Info
X-1 Mach Buster 1/48
X-1 Mach Buster 1/48 Cat.No.: 8079 New Release Active
Scale plastic kit.
IN STOCK > 10 pcs
39,95 US$
more Info
Mr.Finishing Surfacer 1500 Black - 170ml
IN STOCK > 10 pcs
more Info
Do 17Z-2 1/48
Do 17Z-2 1/48 Cat.No.: EX528 Active
Masking sheet - die-cut adhesive shapes.
For kit: ICM
IN STOCK 5-10 pcs
14,95 US$
more Info
Write Product Review
You have to be logged in to write a review.
No review available for this item.
Top of page